Over Van de Laar B.V.

Al meer dan 30 jaar zijn wij een van Nederlands meest vooraanstaande bedrijven in de export van honden en katten.

Zoals ieder gecertificeerd Nederlands dat transport (export) van levende dieren verzorgt, staat ons bedrijf onder toezicht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. Vanaf 2012 vormen de Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) één nieuwe organisatie, de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. De nieuwe VWA heeft als missie het bewaken van de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft tevens de natuurwetgeving.

Voor ons houdt deze regelgeving onder andere in dat wij iedere dinsdag controle krijgen op onze dieren en de dieren die de betreffende week nog vervoerd gaan worden. Pas wanneer aan alle voorwaarden voldaan wordt, krijgen wij toestemming de dieren te verzenden naar de ontvanger. Ook aan deze export zijn regels verbonden, zowel in Nederland, de landen die de dieren doorkruisen als uiteraard het land van aankomst. Door jaren ervaring en nauw contact met de bevoegde instanties kent het vervoer van onze honden geen verrassingen.

Onze export is inclusief:

  • Europees dierenpaspoort
  • Coctail enting incl rabiës
  • (ISO) identificatie chip
  • Gezondheidsverklaring
  • ...

» Lees meer ...